राज्यसेवा पूर्व परीक्षा मागिल प्रश्न पत्रिका अाणि उत्तर उत्तरतालिका

१)२०१३ पूर्व परीक्षा
पेपर १ प्रश्नपत्रिका
Download
पेपर १ उत्तरतालिका
Download
पेपर 2 प्रश्नपत्रिका
Download
पेपर 2 उत्तरतालिका
Download
२)२०१४ पूर्व परीक्षा
पेपर १ प्रश्नपत्रिका
Download
पेपर १ उत्तरतालिका
Download
पेपर 2 प्रश्नपत्रिका
Download
पेपर 2 उत्तरतालिका
Download
३)२०१५ पूर्व परीक्षा
पेपर १ प्रश्नपत्रिका
Download
पेपर १ उत्तरतालिका
Download
पेपर 2 प्रश्नपत्रिका
Download
पेपर 2 उत्तरतालिका
Download


@माझे काहि लेख

MPSC तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडेल असा blog..कोणती पुस्तके वापरावी.अभ्यास कसा करावा.राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१६ साठी नियोजन कसे करावे.csat ची तयारी कसी करावी अाणि मुख्य परीक्षा चे audio notes.....खालील दिलेल्या link वर क्लिक करा

Ajitdc.blogspot.com
1)CSAT ची तयारी

2)राज्यसेवा पूर्व  परीक्षा २०१६ पुढील ४ महिने  अभ्यासाचे नियोजन कसे असावे

३)राज्यसेवा मुख्य परीक्षा audio नोट्स

4)राज्यसेवा पूर्व  परीक्षा २०१६ साठी तयारी  करणाऱ्या उमेदवारासाठी  
5)महाराष्ट्रात  होणार्या विविध स्पर्धा परीक्षा-राज्यसेवा,Forest,Agricuture,Engineerung PSI,STI,ASSISTANT, तलाठी,पोलिस,ग्रामसेवक आणि विविध  interview साठी उपयोगी "महाराष्ट्राची अार्थिक पाहणी" HIGHLIGHT स्वरूपात 

6)राज्यसेवा पूर्व परीक्षा-पुस्तक सुची 

Labels: , ,