महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०१६-१७ highlight स्वरुपात

यंदाच्या राज्यसेवा पुर्व परीक्षा २०१६ करिता आणि महाराष्ट्रातील २०१६-१७ मध्ये होणार्या सर्वच परीक्षा करिता उपयोगी महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प २०१६-१७ highlight स्वरुपात
१)विविध नविन योजनाचॆ उद्देश
२)योजनासाठीच्या तरतुदी
३)नविन प्रकल्प
४)जुन्या योजनातील सुधारणा
५)प्रत्येक विभागातील सद्यस्थिती
६)महाराष्ट्रची सद्य आर्थिक स्थिती
७)कररचना
या अर्थसंकल्पामध्ये आपणास माहिती मिळेल
भाग १
DOWNLOAD
भाग २
DOWNLOAD

Labels: , ,